มะเร็งเยื่อหุ้มปอด Pleural mesothelioma คือ เป็นชนิดของโรคมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด ซึ่งโรคมะเร็งชนิดนี้จะเกิดขึ้นกับปอดโดยตรงพร้อมกับ (Mesothelium) เป็นชั้นของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆภายในร่างกายของคนเรา และมะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน ซึ่งอาการของมะเร็งชนิดนี้ (Pleural Mesothelioma Symptoms)หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว